Teollisen Internetin kampus

Aalto-yliopiston Teollisen Internetin kampuksen (AIIC) tavoitteena on yhdistää alueen tutkimus-, opetus- ja innovaatiotoiminta. Teollinen internet tarkoittaa teollisen liiketoiminnan digitalisoitumista ja ihmisten, prosessien sekä laitteiden verkottumista. Ilmiö on tämän hetken tärkeimpiä murroksia niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Maailman elinkeinoelämälle teollinen internet on 30 000 miljardin euron mahdollisuus!  

AIIC mahdollistaa monitieteellisen tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin yhdessä teollisuuspartnereiden kanssa. Yritykset start-upeista isoihin kansainvälisiin toimijoihin ovat tervetulleita AIIC:n partnereiksi hyödyntämään ja kehittämään niin fyysisiä kuin digitaalisia tuotteita ja palveluita. 

Tutustu AIIC:hen englanninkielisellä sivustollamme!

Uutiset

Tapahtumat